Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicyn är kopplat till affärsidén.

Vi har som övergripande miljömål, att erbjuda våra kunder produkter som har minsta möjliga miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Vi strävar efter att med hjälp av kunskap bedriva vår verksamhet så att påverkan på miljö- och klimat ständigt minskar och att vi därigenom också infriar kundernas och samhällets krav på hållbar utveckling.

  • Vi arbetar med ständiga förbättringar och håller oss uppdaterade så att vi i varje beslut väljer den lösning som leder till minst miljöpåverkan.
  • Att följa den lagstiftning som gäller för vår verksamhet och våra produkter genom hela värdekedjan är ett absolut minimum.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Denna strävan når vi genom att:

  • se till att våra produkter och förpackningar innehåller så stor andel recirkulerat material som möjligt
  • minimera mängden förpackningsmaterial
  • alla våra transporter sker optimerat och med miljöanpassade transportmedel
  • i vårt dagliga arbete göra medvetna val baserade på kunskap
Kontakt information

Telefon: 08-10 99 90
E-post: info@guneng.se
Adress:
Kommendörsgatan 37
114 58 Stockholm

 

Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR