Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn är kopplad till affärsidén.

Policyn avser alla arbetsuppgifter från en registrerad order tills att varan eller tjänsten är levererad och fakturerad till kund.

Företagets kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla anställda så att verksamhetssystemet upplevs som ett dagligt verktyg för att kunna styra och leda företaget på rätt sätt i företagets processarbete och för att uppfylla kunders och myndigheters krav.

Företaget skall ständigt utvecklas och förbättras i sitt arbetssätt för att kunna lösa uppgifterna
på det mest effektiva och rationella sättet.

Kunders och myndigheters dokumenterade krav, lagar och författningskrav skall vara i fokus för det dagliga kvalitetsarbetet.

Varje arbetsmoment skall bära sitt ansvar för sin del av kvalitetsarbetet. Varje arbetstagare i arbetsprocessen skall ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter och skall ingå i företagets planerade utbildningsprogram.

Alla rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet i produktionsprocessen och för det administrativa arbetet skall vara dokumenterat på lättförståeligt och beskrivande sätt.

Kontakt information

Telefon: 08-10 99 90
E-post: info@guneng.se
Adress:
Kommendörsgatan 37
114 58 Stockholm

Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR