Miljöpolicy

Miljöpolicyn är kopplat till affärsidén.

Vi har som övergripande miljömål, att erbjuda våra kunder produkter som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi strävar efter att ha kunskap och vilja att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.

  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att uppfylla minst de krav som lagar och förordningar föreskriver.
  • Vår målsättning är att vara steget före myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Denna strävan når vi genom att

  • se till att våra produkter och förpackningar innehåller så stor andel recirkulerat material som möjligt
  • minimera mängden förpackningsmaterial
Kontakt information

Telefon: 08-10 99 90
E-post: info@guneng.se
Adress:
Kommendörsgatan 37
114 58 Stockholm

 

Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR