Absorgel Blanket


  • För tätt/högt lastade containrar
  • Utformad för att placeras ovanpå lasten med den tryckta sidan vänd uppåt
  • Det absorberade vattnet binds till en gel som stannar kvar i produkten
  • En film av återvinningsbar PE-plast på undersidan fungerar som barriär
Artikel nr: 5503802
Storlek 1500 x 500 x 20 mm
Kapacitet Upp till 4.5 l
Antal 10
Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR