Absorgel Max och Compact


  • För tätt/högt lastade containrar
  • Utformade för att hängas i containerns surrningsögglor med hjälp av medföljande krok, Absor-Hook
  • Det absorberade vattnet binds till en gel som stannar kvar i produkten
Artikel nr: 5507002
Storlek 530 x 500 x 50 mm
Typ Max
Antal 1
Kapacitet Upp till 4.5 l
Artikel nr: 5506602
Storlek 230 x 500 x 50 mm
Typ Compact
Antal 1
Kapacitet Upp till 4.5 l
Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR