SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn, och gör skillnad genom långsiktiga och heltäckande insatser. Det gör de med hjälp av föräldrar, socialarbetare, lärare, läkare, givare och många fleras outtröttliga engagemang.

Genom att vara givare vill vi dra vårt strå till stacken och ta ansvar för morgondagens samhälle genom att stärka de allra mest utsatta barnen.


Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR