Absortech fuktabsorbenter

Absortech fuktabsorbenter hjälper till att skydda gods mot fuktskador i samband med transporter. Absorbenterna är speciellt utformade för användning i containrar, och motverkar mögel, svamp, rost och andra fuktskador.

Gemensamt för dessa produkter är att de anpassats efter de svåra förhållanden containertransporter kan innebära, då de ibland passerar flera klimatzoner och utsätts för vitt skilda temperaturer och variationer i luftfuktighet, tuff behandling och långa transporttider. Absorbenterna är också utformade så att de upptar minimal containeryta med full funktionalitet.

Absorbag
 • Hängs i containerns surrningsöglor med hjälp av den medföljande kroken
 • Absorberad fukt löses gradvis upp till en saltlösning, som fångas upp i den nedre delen av produkten
Absorgel Blanket
 • För tätt/högt lastade containrar
 • Utformad för att placeras ovanpå lasten med den tryckta sidan vänd uppåt
 • Det absorberade vattnet binds till en gel som stannar kvar i produkten
Absorgel Hanging
 • Utformade för att hängas i de korrugerade fördjupningarna i containerväggen eller horisontellt ovanför lasten
 • Den bindande gelen säkerställer att den absorberade fukten stannar i produkten
Absorgel Max och Compact
 • För tätt/högt lastade containrar
 • Utformade för att hängas i containerns surrningsögglor med hjälp av medföljande krok, Absor-Hook
 • Det absorberade vattnet binds till en gel som stannar kvar i produkten
Absorgel Pouch
 • Finns med enkelt eller dubbelt förpackningslager
 • Kontrollerar effektivt fukt i lådor, kartonger och andra förpackningar
 • Absorptionskapacitet: 280 %
Absorgel Pouch HIP
 • Idealiskt för lagerlagda artiklar
 • Kan absorbera 8 gånger mer än traditionella inbox-absorbenter
 • Kapacitet: 250 %
Absorpole
 • Levereras med ett starkt, stöttåligt plasthölje
 • Hängs i containerns surrningsöglor med hjälp av den medföljande kroken. Utformade för att passa de korrugerade fördjupningarna i containerväggen
Absortop
 • För användning i bulklastade eller tätt/högt packade containrar
 • Hängs i containerns surrningsöglor med hjälp av den medföljande kroken
 • Stöttålig samlare för extra skydd
Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR