Tork och absorption för alla miljöer

Vi tillhandahåller torkdukar, våtservetter, putstrasor och absorbenter för alla miljöer och ändamål. Utöver dessa erbjuder vi en rad andra produkter för hantering av olika typer av spill.

Våra kunder återfinns inom vitt skilda sektorer så som bygg och verkstad, bilindustri, hamn och sjöfart, kök- och restaurangbranschen samt labb och renrum. De varierande miljöerna innebär vitt skilda behov, varför vi valt att arbeta med ett brett och komplett sortiment. Vår utgångspunkt är att inget behov är för litet eller för stort, för enkelt eller för svårt. Det handlar bara om att hitta den mest optimala lösningen. Vi tillhandahåller torkdukar, våtservetter, moppar, putstrasor, industripapper,  absorbenter samt granulater. Med andra ord – vi har det mesta som behövs för att hålla din arbetsmiljö torr, ren och säker på enklaste sätt.

Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR