Mediwrap

Mediwrap® är en innovativ filt som används för att på ett mycket effektivt och enkelt sätt minska risken för hypotermi/nedkylning. Täcket har ett vatten- och vindtätt översta lager, ett värmereflekterande mellanlager samt ett absorberande innerlager. Denna kombination av material bidrar till att på ett mycket effektivt sätt hålla en person varm och därmed minska risken för hypotermi.

Mediwrap kan med fördel användas inom sjukvården både pre-, peri- och postoperativt för att på ett effektivt och enkelt sätt underlätta bibehållandet av patients normala kroppstemperatur.

Mediwrap kan även användas av räddningspersonal vid olyckor och katastrofer av olika slag. I samband med en olycka och framför allt vid personskador är det av högsta vikt att behålla en normal kroppstemperatur för att minska risken att drabbas av hypotermi och dess negativa följder. Eftersom Mediwrap skyddar mot regn, vind och samtidigt effektivt isolerar mot kyla är den ett extra viktigt hjälpmedel vid dålig väderlek.

Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR