Torkdukar, absorbenter och bäddprodukter för sjukvård

En torr, ren och säker arbetsmiljö är önskvärt på de flesta arbetsplatser. Inte minst inom sjukvården. Våra produkter bidrar till att främja hygien, effektivitet samt säkerhet för såväl patient som personal.

Vi vänder oss till både human- och djursjukvård och tillhandahåller ett brett sortiment som innefattar torkdukar, moppar, absorbenter, lakan– och täckesprodukter, samt några specialprodukter för bland annat patientförflyttning och passiv värmehållning. Samtliga produkter karaktäriseras av låga fibersläpp, hög absorptionsförmåga och bra våtstyrka, och lämpar sig särskilt väl för områden med höga krav på hygien.

Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR