Socialt ansvar

Som företag vill vi dra vårt strå till stacken och har valt att stödja en rad organisationer som arbetar för välgörande ändamål.

 • Barncancerfonden

  Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer. Vi är stolta över att bidra till Barncancerfonden genom att vara Barnsupporter 2020!

  Besök organisationens sida
 • Läkare Utan Gränser

  Vi har valt att stödja Läkare Utan Gränser. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs som mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

  Besök organisationens sida
 • SOS Barnbyar

  SOS Barnbyar är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn, och gör skillnad genom långsiktiga och heltäckande insatser. Det gör de med hjälp av föräldrar, socialarbetare, lärare, läkare, givare och många fleras outtröttliga engagemang. Genom att vara givare vill vi dra vårt strå till stacken och ta ansvar för morgondagens samhälle genom att stärka de allra mest utsatta barnen.

  Besök organisationens sida
 • Giving People

  Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Visionen är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom.

  Besök organisationens sida
 • Städa Sverige

  Städa Sverige har i 30 år engagerat en halv miljon ungdomar i att städa olika delar av den svenska miljön och har totalt samlat in 1,6 miljoner säckar skräp på en sträcka motsvarande 9 varv runt jorden. Sedan starten har all städning genererat 244 miljoner kronor till olika idrottslag. Städa Sverige är landets mest framgångsrika operativa miljöorganisation.

  Besök organisationens sida
 • Nattvandrarna

  Nattvandrare i Sverige Riksnätverket är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

  Besök organisationens sida
 • Noll Tolerans mot Mobbning

  Noll Tolerans mot Mobbning arbetar mot alla former av mobbning. Grundidén är att producera och distribuera utbildningsmaterial kostnadsfritt till alla grundskolor i Sverige – skolornas ekonomi ska inte få begränsa arbetet mot mobbning.

  Besök organisationens sida
Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR