Gunnar Engstrand AB

Gunnar Engstrand AB är ett familjeföretag grundat 1927. Vi arbetar huvudsakligen som grossister med produkter avsedda för torkning och absorption, med kunder inom såväl industri- och servicesektor som inom offentlig verksamhet. En majoritet av produkterna marknadsförs under vårt eget varumärke EasiTex®.

Gunnar Engstrand AB arbetar enligt ledorden kvalitet och kontinuitet, med målet att erbjuda kunden ett sortiment som möter alla krav när det gäller ökad effektivitet, hygien, minimala fibersläpp och maximal absorption för att skapa bästa möjliga totalekonomi.

Gedigen erfarenhet och långsiktiga relationer med väletablerade leverantörer ger en bra grund för god kvalitet. Att vinna och behålla våra kunders förtroende genom att erbjuda högsta kvalitet på varor och tjänster är något vi kontinuerligt arbetar för. Förutom vår interna kvalitetspolicy, som säkerställer kvalitet i alla led från registrerad order tills att varan är levererad och fakturerad, är vi certifierade enligt ISO 9001:2015.

Våra produkter tillverkas hos miljömedvetna leverantörer, och transporteras och omhändertas med minsta möjliga miljöpåverkan. Samtidigt bidrar vår höga produktkvalitet till en lägre förbrukning och därmed en mindre mängd avfall. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera mängden förpackningsmaterial och se till så att detta innehåller så stor andel returmaterial som möjligt. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Hållbarhetspolicy

Kvalitetspolicy

Kontakt information

Telefon: 08-10 99 90
E-post: info@guneng.se
Adress:
Kommendörsgatan 37
114 58 Stockholm

Translate »

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Gunnar Engstrand AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@guneng.se.

Gunnar Engstrand AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR